CYRK ZALEWSKI
KONTYNUACJĄ WIELOPOKOLENIOWEJ TRADYCJI RODZINNEJ

Niezwykła przygoda zaczęła się już 7 pokoleń wcześniej, kiedy to pradziadkowie, dziadkowie, a potem rodzice zakładali swoje cyrki lub występowali jako artyści cyrkowi. Cyrk dziadków o nazwie  Cyrk Harriego jeździł po terenach Polski, Czech i Rosji. Babcia Anna Nowotna
była  tancerką oraz zajmowała się woltyżerką na koniach, a dziadek Rudolf Nowotny prócz akrobacji i tresury przeróżnych zwierząt brał udział w modnych wówczas walkach zapaśniczych. Ciocia Anna była ekwilibrystką na linie, a ojciec antypodystą (żonglerka nogami) i treserem koni.
Cyrk to nasze życie i nasze hobby nie tylko z wyboru!